Competicions

Organització diaria de competicions esportives, tenis taula, paddel, futbol, basquet, voleiball, badminton etc…

Hi ha premis per els participants.