Esports

Badminton

Pista de Badmiton a l’aire lliure situada a l’ombra.
Terra de sauló. Disposem de raquetes a la recepció.
Campionats cada dilluns de Juliol i Agost.
Gratuït per a tots els campistes.

Bàsquet

Pista polivalent a l´aire lliure de superfície de sauló de 24 mts de llarg per 14 mts d´ample. Diposen de pilotes a la recepció.
Cada Dimarts de Juliol i Agost hi ha campionats a partir de les 18 hores.
Gratuït per a tots els campistes.

Futbol

La mateixa pista polivalent amb terra de sauló. Cada Divendres a partir de les 18 hores s’organitzan partits.
Gratuït per a tots els campistes.

Voleyball

Pista independent de la del futbol. Terra de sauló.
S’organitzan partits cada Dimecres dels mesos de Juliol i Agost.
Gratuït per a tots els campistes.

Paddle

Es tracta d’una pista de 20 mx 10, amb mur frontal i paret de vidre en la línia de fons.

Tenis taula

Tres taules de tenis taula situades darrera del bar i prop de la pista de tennis. Pilotes i pales a la recepció.
Gratuït per a tots els campistes.