Zona Esportiva

Zona esportiva gratuita oberta tota la temporada.

Pistes amb superfície de sauló (Futbol, Basquet, Handball i Badmiton) envoltada de pins.
S’hi organitzaen campionats durant els mesos de Juliol i Agost.
Raquetes i pilotes a la recepció.