Partzelak

Partzela Standard (Karabanarako)

Lasaiak diren eta malda gutxi duten gunetan kokatutako harresi txikiez inguratutako banakako partzela itzaldunak.
Azalera:70 -90 m2. Korronte hartunea ( 5 Ampere ). Partzelaren parean edo partzelatik hurbil kalean kokatutako aparkalekua.

Partzela Standard (Autocaravana)

Lasaiak diren eta malda gutxi duten gunetan kokatutako harresi txikiez inguratutako banakako partzela itzaldunak.
Azalera: 70 m2. Korronte hartunea ( 5 Ampere ).

Partzela Standard (Kanpin dendarako)

Zabalak eta itzaldunak diren banakako terrazetan jarritako partzelak.
Partzela hauek pinudi batean kokatuta daude. Partzelaren parean edo partzelatik hurbil kalean kokatutako aparkalekua. Korronte hartunea ( 5 Ampere).

Partzela Pocket (Iglús/Canadienses)

Zabalak eta itzaldunak diren banakako terrazetan jarritako partzelak. Partzela hauek pinudi batean kokatuta daude.
Partzelaren parean edo partzelatik hurbil kalean kokatutako aparkalekua.