Assegurança de cancel·lació

Assegurança cancel·lació reserves:Capital Assegurat2015

Resum cobertures de la pòlissa assegurança temporal de despeses de cancel·lació de reserves: