Data entrada
28
maig, 2023
diumenge
Data sortida
29
maig, 2023
dilluns
Allotjaments i persones
1 allotjament per a 2 adults
Codi promocional
Inici / Condicions de reserva
Textos legals

Condicions generals de reserva del Camping & Bungalows Interpals

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ 2023


Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.interpals.com, propietat de CAMPING INTERPALS, SA.


L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:


Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.interpals.com


CAMPING INTERPALS, SA informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que ofereix els seus serveis i es reserva el dret a modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar als béns o promocions que haguessin pogut ser contractats prèviament a la modificació.


Identitat de les parts contractants

Per una banda, el proveïdor dels serveis contractats per l’USUARI és CAMPING INTERPALS, SA, amb domicili social a MEDITERRANIA, S/N, 17256 PLATJA DE PALS (GIRONA), NIF A55288997 i amb telèfon d’atenció al client/ USUARI +34 972 63 61 79.

I per altre, l’USUARI, responsable de la veracitat de les dades personals facilitats a CAMPING INTERPALS, SA.


Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual entre CAMPING INTERPALS, SA y l’USUARI en el moment en que aquest accepta expressament el procés de contractació en línia, el lloguer d’immobles per allotjament temporada.

La relació contractual de reserva d’allotjament comporta el lloguer de l’immoble escollit, per un temps limitat, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web. Els serveis extra s’hauran de contractar en el moment de fer la reserva.


Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als serveis o productes oferts per CAMPING INTERPALS, SA, haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li siguin requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatius a la protecció de les persones físiques en lo que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat en l’Avís Legal y Política de privacitat d’aquest lloc web.

S’informa que de conformitat amb lo que exigeix l’article 27 de la llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRATACIÓ, PROCÈS DE RESERVES I PAGAMENT.


Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les acceptades expressament per avençat i per escrit.

L’idioma en que es contractarà a través d’aquesta Web és en castellà i català.


1.1  CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A LES PARCEL·LES:


Reserves en temporada alta (del 23/06 al 31/08):

Per a les reserves realitzades en aquest període, es requereix el pagament per avançat de 100€ en el moment de realitzar la reserva, a compte de l'import total de l'estada. En el cas que l'import de la reserva sigui menor a 100€ es cobrarà la totalitat de la seva reserva. El pagament de l'import restant de l'estada es farà efectiu el dia anterior o el mateix dia de sortida a la Recepció del Càmping. A la seva arribada, li demanarem una targeta de crèdit com a garantia (no es farà cap càrrec). En el cas de no disposar de cap targeta s'haurà de pagar l'estada per avançat a l'arribada.

L’ocupació màxima és de 6 persones per parcel·la Standard i de 2 persones per la parcel·la Pocket.

L’hora d’entrada i de sortida és a les 12h. La reserva quedarà anul·lada automàticament quan la parcel·la reservada no s’ocupi el dia d’arribada o el següent dia abans de les 12h del migdia, excepte en els casos que s’hagi comunicat prèviament per escrit al Càmping. En particular, quan es tracti de reserves de parcel·les Standard que s’ocupin amb posterioritat al dia d’arribada reservat, s’haurà d’abonar els dies no ocupats d’acord amb la tarifa vigent.


CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ RESERVES:


Nº DE COMPTE PER TRANSFERÈNCIES:


Banco Santander ES46 0075 0200 07 0601242580

o

Banco Sabadell ES24 0081 0157 73 0001499153


Quan faci el pagament no oblidi indicar el nom i cognoms del titular de la reserva i, també, el nº de reserva. RECORDI QUE NO S’ADMETEN XECS NI EUROXECS.


Reserves en temporada baixa i mitja (del 31/03 al 23/06 i del 31/08 al 17/09):

El pagament de l’import total de l’estada es farà el dia anterior o el mateix dia de sortida a la Recepció del Càmping. A l'arribar, li demanarem una targeta de crèdit com a garnatia (no es farà cap càrrec). En el cas de no disposar de cap targeta s'haurà de pagar l'estada per avançat a l'arribada.

La reserva de la parcel·la es mantindrà fins a les 20h del mateix dia d’arribada, quedant anul·lada després d’aquesta hora si no rebem per part seva cap notificació.

L’ocupació màxima és de 6 persones per parcel·la Standard i de 2 persones per la parcel·la Pocket.

L’hora d’entrada i de sortida és a les 12h. Sota petició i segons disponibilitat hi haurà la possibilitat de late check out fins les 18h.


Altres: Recordem que els gossos declarats de raça perillosa o els encreuaments d’aquests (poden consultar llista oficial a la nostra web) no estan admesos. La resta de gossos només podran entrar al Càmping si disposen de carnet de vacunació i assegurança actualitzada. Cal mostrar-ho a l’arribada.


1.2 CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ELS BUNGALOWS I TENDES DE LLOGUER:


Els preus indicats inclouen a totes les persones que indiquem com a quantitat màxima en cada allotjament (inclosos nens i nadons), també són per a un sol vehicle.

L’hora d’entrada és a partir de les 16h i la de sortida abans de les 11h. Aquesta és l’hora en què garantim que tots els nostres allotjaments estaran llestos. Si desitgen arribar abans, podran utilitzar totes les nostres instal·lacions durant l’espera.

El dia de sortida, s’haurà d’alliberar l’allotjament abans de les 11h. Durant la temporada baixa, pot existir major flexibilitat però únicament es podrà sol·licitar i rebre confirmació a la mateixa Recepció del Càmping.

A l’arribada, a la Recepció del Càmping, s’haurà de fer una entrega de 50 Euros de dipòsit, mitjançant targeta de crèdit, com a garantia pels possibles desperfectes, que es retornarà a la sortida, un cop s’hagi fet la revisió general i de l’inventari. A la seva arribada, el seu allotjament estarà net, per lo que a la sortida l’ha de de deixar igual. Si es considera oportú es retindran els 50 Euros de garantia en concepte de neteja de l’allotjament.


RESERVES EN TEMPORADA ALTA (10/07-28/08):

La reserva no serà definitiva fins haver fet la corresponent paga i senyal (40% de l’import total) i haver rebut la confirmació del Càmping. L’import restant de l’estada haurà de fer-se efectiva 30 dies abans de la seva arribada.


RESERVES EN TEMPORADA BAIXA I MITJA (31/03-10/07 i de 28/08-17/09):

La reserva no serà definitiva fins haver fet el pagament del 40% del total de l’estada i haver rebut la confirmació del Càmping. L’import restant de l’estada haurà de fer-se efectiu en el moment d’arribada al Càmping.


Important: Quan la reserva es realitzi abans dels 5 dies del dia d’arribada, en qualsevol dels períodes anteriorment mencionats, la reserva no serà definitiva fins haver fet el pagament del 100% del total de l’estada i haver rebut la confirmació del Càmping.


RECORDEM QUE CAL PORTAR: Roba de llit, tovalloles i draps de cuina.


El Càmping ofereix l’opció de llogar llençols, tovalloles, bressols i cadiretes i s’han de sol·licitar en el moment de realitzar la reserva. En cas contrari, no els hi podrem garantir.


Pot descarregar l’inventari complet de cada allotjament des de l’apartat allotjaments d’aquesta mateixa pàgina web.


CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ RESERVES:


* En cas d'anul·lació i tenir contractada una assegurança de cancel·lació, ni l'import d'aquesta ni la franquicia es retorna en cap cas..


Nº DE COMPTE PER TRANSFERÈNCIES:


Banco Santander ES46 0075 0200 07 0601242580

o

Banco Sabadell ES24 0081 0157 73 0001499153


Quan faci el pagament no oblidi indicar el nom i cognoms del titular de la reserva i, també, el nº de reserva. RECORDI QUE NO S’ADMETEN XECS NI EUROXECS.


ELS ANIMALS NO SÓN ADMESOS NI DINS ELS ALLOTJAMENTS NI AL SEU ENTORN.


***Qualsevol modificació d’aquestes condicions tan sols tindrà validesa si s’hagués confirmat explícitament per escrit.


2. ANUL·LACIONS (DRET DE DESESTIMENT)

Les anul·lacions i/o modificacions s’han de comunicar per e-mail a info@interpals.com. El Departament de Reserves haurà de confirmar-li la modificació mitjançant correu electrònic per tal que el canvi sigui efectiu. En ambdós casos, s’haurà d’indicar el motiu de la cancel·lació i el número IBAN del seu número de compte per poder-li retornar la quantitat corresponent segons les condicions d’anul·lació establertes.


CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ RESERVES PARCEL·LES:CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ RESERVES ALLOTJAMENTS:


* En cas d'anul·lació i tenir contractada una assegurança de cancel·lació, ni l'import d'aquesta ni la franquicia es retorna en cap cas.


3. RECLAMACIONS

Si durant el període de lloguer es produís alguna averia a les instal·lacions o aparells electrònics, haurà d’avisar d’immediat per a resoldre lo abans possible aquestes incidències.

En casos de força major (danys causats per aigua, incendi, etc.) es substituirà l’allotjament reservat per un altre de les mateixes característiques. En el cas de no tenir disponibilitat d’allotjaments, se li reemborsarà el total de l’import entregat.


AV. MEDITERRANIA, S/N, 17256 PLATJA DE PALS (GIRONA)

Telèfon: +34 972 63 61 75

Mail: info@interpals.com


4. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta com a conseqüència d’una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins el cessament del cas de força major.


5. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractades.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades ni modificades.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.


6. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE LA OFERTA.

El preu de les reserves serà el que s’estipuli en cada moment al nostre lloc web. Evidentment, el preu no serà modificat durant el transcurs de temps entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d’enviament, excepte que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que hagués fet prèviament.

Els preus exposats a la Web estan indicats en euros, inclouen tant els possibles descomptes com l’IVA aplicable a la data de la reserva.

Els preus aplicables a cada allotjament són els publicats en el lloc web. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns d’aquests serveis podrà variar en temps real. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la reserva.

Tot pagament realitzat comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la reserva. Aquesta factura serà entregada a l’USUARI en el moment de finalització del lloguer i pagament de tots els serveis contractats.


Per qualsevol informació sobre la reserva, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client +34 972 63 61 79 o via correu electrònic a la direcció info@interpals.com.


7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme la legislació espanyola en tot allò que no estigui expressament establert. CAMPING INTERPALS, SA i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar-se de la prestació del productes o serveis objecte d’aquestes Condicions als jutjats i tribunals més propers a PLATJA DE PALS.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, CAMPING INTERPALS, SA i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se a la jurisdicció espanyola establerta en el paràgraf anterior.