Partzelak

Partzela Standard (Karabanarako)

Lasaiak diren eta malda gutxi duten gunetan kokatutako harresi txikiez inguratutako banakako partzela itzaldunak.
Azalera:70 -90 m2. Korronte hartunea (5 Ampere ). Partzelaren parean edo partzelatik hurbil kalean kokatutako aparkalekua.

Partzela Standard (Autocaravana)

Lasaiak diren eta malda gutxi duten gunetan kokatutako harresi txikiez inguratutako banakako partzela itzaldunak.
Azalera: 70 m2. Korronte hartunea (5 Ampere ).

Partzela Standard (Kanpin dendarako)

Zabalak eta itzaldunak diren banakako terrazetan jarritako partzelak.
Partzela hauek pinudi batean kokatuta daude. Partzelaren parean edo partzelatik hurbil kalean kokatutako aparkalekua. Korronte hartunea (5 Ampere).

Partzela Pocket (Iglús/Canadienses)

Zabalak eta itzaldunak diren banakako terrazetan jarritako partzelak. Partzela hauek pinudi batean kokatuta daude.
Partzelaren parean edo partzelatik hurbil kalean kokatutako aparkalekua.