Wifi: vernieuwing van de antennes en power booster.

Alle connecties zijn nagekeken en er zijn nieuwe antennes geplaatst voor een betere ontvangst.

Antena Wifi