Nova furgoneta Interpals

Adquisisió d’una nova furgoneta pels lampistes, que consumeix i contamina molt menys.