Reducció de l’emissió de CO2

co2 2013

Tal i com es pot veure a la gràfica superior, aquest 2013, gràcies a les mesures adoptades pel càmping a nivell mediambiental, hem aconseguit novament reduïr l’emissió de CO2.