Renovació del certificat EMAS

Aquest any hem rebut novament el certificat mediambiental EMAS per la bona gestió energètica i de reciclatge de residus. Aquest és vàlid fins l’any 2020.