Wifi: Renovació de les antenes i ampliació de potencia

Aquest hivern s’han millorat totes les connexions i col·locat noves antenes per donar més connectivitat.

Antena Wifi